Hệ thống phân phối

HÀ NỘI  1: Điện máy Tín Phát

2: Điện máy Đông Loan

3: Điện máy Thành Tuyến

4: Điện máy Dung Vượng

5: Điện máy Lý Tưởng

6: VlXD Quết Hà

HẢI PHÒNG  1: Bếp trường thịnh HP

2: Điện máy Sỹ Hà

3: Điện máy công Lĩnh

4: Điện máy Tuấn Thoa

THÁI BÌNH  1: Bếp Tuấn Phương

2: Bếp Hùng

NAM ĐỊNH  Tổng kho bếp Đức
HÒA BÌNH  Điện Máy Tuấn Hoa
MỘC CHÂU Thắng thủy Mộc Châu
SƠN LA  Điên máy Huy Hoàng
ĐIỆN BIÊN  Bếp Chung mến
LAI CHÂU  Điện máy Thành Trung
TUYÊN QUANG Điện Máy Sơn Thủy
HÀ GIANG  Điện máy Hồng Hà
LÀO CAI  Vua bếp từ Trọng tín
PHÚ THỌ  1: Bếp tùng Dung

2: Thế giới VLXD

BẮC NINH  Bếp Gia Lương Toàn Thịnh
BẮC GIANG Tổng Kho bếp Thái
THÁI NGUYÊN  Tổng Kho bếp Thái
CAO BẰNG  Điện Máy Trung Hải
QUẢNG NINH  1: Điện Máy Minh Phương

2: Bếp Win Home

NINH BÌNH  Tổng kho Tú Minh
THANH HÓA  Bếp Kitchen
HÀ TĨNH  Bếp Bình Dương
NGHỆ AN  Điện máy Vân Nghệ
QUẢNG BÌNH  Điện máy Khánh Hà
QUẢNG TRỊ  Bếp Nhật Anh
TP HCM
BÌNH DƯƠNG